• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Trung tâm R & D

Tập đoàn SCP có các nền tảng phát minh khoa học và công nghệ quốc gia như trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật hàng thể thao quốc gia, không chỉ cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới khoa học và công nghệ của thể thao Taishan mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ và trình độ sản xuất của ngành công nghiệp hàng thể thao của Trung Quốc.

Trung tâm kiểu dáng công nghiệp quốc gia
Trung tâm nghiên cứu sau tiến sĩ
Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật hàng thể thao quốc gia

Hợp tác kinh doanh

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.